Výkup tvrdokovu

Tvrdokov je materiál, který byl poprvé použit v USA v roce 1907, tehdy měl ovšem ještě řadu much, které byly až po čase vychytány. Nejprve totiž šlo jen o karbid wolframu, který sice byl dostatečně tvrdý, ale nebyl pevný, takže se v průmyslu mohl jen těžko uplatnit. Postupně bylo zjištěno, že přídavkem titanu a tantalu dochází k zvýšení pevnosti. Dnešní karbidy nebo tvrdokovy mají tedy vysokou pevnost a jsou tvořeny karbidem wolframu, titanu a tantalu, jako pojivo je zde použit kobalt. Výsledný produkt je kromě pevnosti i velice tvrdý, houževnatý a tepelně stálý. Tvrdokov se používá na výrobu obráběcích strojů, je součástí vrtáků, frézek, soustružnických nožů a podobně. Karbid je navíc tak těžko opotřebitelný, že postupně vytlačil i rychlořeznou ocel.    Tvrdokovy jsou ovšem materiály, jejichž výroba byla surovinově i energeticky náročná, navíc se při ní uvolnila i řada škodlivin do složek životního prostředí, proto bychom měli dbát o výkup wolframu a tvrdokovu. Výkup SK plátků je způsob, díky němuž můžete získat část peněz na pořízení nového tvrdokovu, ale také můžete ušetřit životní prostředí pro další generace.

bazar přidat inzerát zdarma